Posts Tagged ‘spółka komandytowa’

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółki prawa handlowego do sprawnego funkcjonowania potrzebują dobrze zorganizowanej księgowości, która nie popełnia błędów w księgach rozrachunkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki w którym wspólnikiem odpowiadającym za jej sprawy jest spółka zoo. Komplementariusz, czyli wspomniany wspólnik reprezentuje spółkę w kontaktach handlowych, a wszystkie umowy podpisuje zarząd spółki z o. o., […]